H Nội Ma Vắng Những Cơn Mưa 
                                                                                                              Sng tc:
Trương Qu Hải


H Nội ma ny vắng những cơn mưa
Ci rt đầu đng khăn em bay hiu hiu gi lạnh
Hoa sữa thi rơi em bn ti một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về


H Nội ma ny chiều khng bung nắng
Phố vắng nghing nghing cnh cy kh


Qun cc liu xiu một cu thơ
Hồ Ty, Hồ Ty tm mờ


H Nội ma ny lng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đm nao lạnh đi tay
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngy
Tưởng như, tưởng như cn đy