Hạ Trắng       Trịnh Cng Sơn
(Em) Slow Bossa 103 / Slow Rock 60
Gọi nắng!
Trn vai em gầy đường xa o bay
Nắng qua mắt buồn lng hoa bướm say
Lối em đi về trời khng c my
Đường đi suốt ma nắng ln thắp đầy


Gọi nắng!
Cho cơn m chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em di gầy thm nắng mai
Bước chn em về no anh c hay
Gọi tn cho nắng chết trn sng di


Thi xin ơn đời trong cơn m ny
Gọi ma thu tới
Ti đưa em về chn em bước nhẹ
Trời buồn gi cao
Đời xin c nhau di cho mi sau
Nắng khng gọi sầu o xưa d nhu
Cũng xin bạc đầu gọi mi tn nhau


Gọi nắng!
Cho tc em ci loi hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gi bay
o em by giờ mờ xa nẻo my
Gọi tn em mi suốt cơn m ny...


------------------------------------------
1. Gọi [Em] nắng, trn vai em gầy đường xa o [Am] bay
Nắng qua mắt buồn , lng hoa bướm [B7] say
Lối em đi [Em] về trời khng c [Am] my
Đường đi suốt [B7] ma nắng ln thắp [G] đầy

2. Gọi [Em] nắng, cho cơn m chiều nhiều hoa trắng [Am] bay
Cho tay em di gầy thm nắng [B7] mai
Bước chn em [Em] về no anh c [Am] hay
Gọi em cho [B7] nắng chết trn sng [Em] di

Thi xin ơn [Am] đời trong cơn m ny gọi ma thu [Em] tới
Ti đưa em [B7] về chn em bước nhẹ trời buồn gi [Em] cao
Đời xin c [Am] nhau di cho mi sau nắng khng gọi [Em] sầu
o xưa d [G] nhu cũng xin bạc [B7] đầu gọi mi tn [Em]nhau

3. Gọi [Em] nắng, cho tc em ci loi hoa nắng [Am] rơi
Nắng đưa em về miền cao gi [B7] bay
o em by [Em] giờ mờ xa nẻo [Am] my
Gọi tn em [B7] mi suốt cơn m [Em] ny.