Hạ Trắng       Trịnh Cng Sơn

Gọi nắng!
Trn vai em gầy đường xa o bay
Nắng qua mắt buồn lng hoa bướm say
Lối em đi về trời khng c my
Đường đi suốt ma nắng ln thắp đầy


Gọi nắng!
Cho cơn m chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em di gầy thm nắng mai
Bước chn em về no anh c hay
Gọi tn cho nắng chết trn sng di


Thi xin ơn đời trong cơn m ny
Gọi ma thu tới ti đưa em về
Chn em bước nhẹ trời buồn gi cao
Đời xin c nhau di cho mi sau
Nắng khng gọi sầu o xưa d nhu
Cũng xin bạc đầu gọi mi tn nhau


Gọi nắng!
Cho tc em ci loi hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gi bay
o em by giờ mờ xa nẻo my
Gọi tn em mi suốt cơn m ny...