Hạ Trắng       Trịnh Cng Sơn
(Am) Slow Rock 60
Gọi nắng!
Trn vai em gầy đường xa o bay
Nắng qua mắt buồn lng hoa bướm say
Lối em đi về trời khng c my
Đường đi suốt ma nắng ln thắp đầy


Gọi nắng!
Cho cơn m chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em di gầy thm nắng mai
Bước chn em về no anh c hay
Gọi tn cho nắng chết trn sng di


Thi xin ơn đời trong cơn m ny
Gọi ma thu tới ti đưa em về
Chn em bước nhẹ trời buồn gi cao
Đời xin c nhau di cho mi sau
Nắng khng gọi sầu o xưa d nhu
Cũng xin bạc đầu gọi mi tn nhau


Gọi nắng!
Cho tc em ci loi hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gi bay
o em by giờ mờ xa nẻo my
Gọi tn em mi suốt cơn m ny...

------------------------------------------
Gọi [Am] nắng, trn vai em gầy đường xa o [Dm] bay
Nắng qua mắt buồn , lng hoa bướm [E7] say
Lối em đi [Am] về trời khng c [Dm] my
Đường đi suốt [E7] ma nắng ln thắp [C] đầy

Gọi [Am] nắng, cho cơn m chiều nhiều hoa trắng [Dm] bay
Cho tay em di gầy thm nắng [E7] mai
Bước chn em [Am] về no anh c [Dm] hay
Gọi em cho [E7] nắng chết trn sng [Am] di.

ĐK: Thi xin ơn [Dm] đời trong cơn m ny gọi ma thu [Am] tới
Ti đưa em [E7] về chn em bước nhẹ trời buồn gi [Am] cao
Đời xin c [Dm] nhau di cho mi sau nắng khng gọi [Am] sầu
o xưa d [C] nhu cũng xin bạc [E7] đầu gọi mi tn [Am] nhau

Gọi [Am] nắng, cho tc em ci loi hoa nắng [Dm] rơi
Nắng đưa em về miền cao gi [E7] bay
o em by [Am] giờ mờ xa nẻo [Dm] my
Gọi tn em [E7] mi suốt cơn m [Am] ny.