Hai Mươi Bốn Mươi    Y Vân
(D) Croco Twist 160

Năm anh 20
  1 2 3 4  em mới sinh ra đời  1 2 3 4
Ngày anh 40
  1 2 3 4  em mới vừa đôi mươi  1 2 3 4
T́nh đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
  1 2 3 4


Khi em c̣n trong nôi anh đă lo việc đời
Ôi... 20 năm ưu hoài
  1 2


Đầu vừa điểm phai   1
Gặp nhau từ duyên may
   1
Ngỡ đâu t́nh duyên đă lỡ rồi
   1
Lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi
Ôi thôi chờ kiếp sau