Hải Ngoại Thương Ca   Nguyễn Văn Đng

Một ma thương kết mun hoa lng
Người về đy nối cu tm đồng
Về cho thấy xun nồng m em
Cho tnh xưa thi cch xa
Về chung mi nh l


Người về đy giữa non sng ny
Hội trng dương ht cu sum vầy
Về cho thấy con thuyền nước Nam
Đi vo ma Xun mới sang
Xa rồi ngy ấy ly tan


Ti đi giữa trời bồi hồi
Cờ bay phất phới vui ngy đon vin
Vinh quang nước Việt đời đời
Anh dũng oai hng vang danh thế giới


Mặc thời gian tc phai đổi mu
Mặc đại dương sng to mưa go
Đn chim b trong ln chớp xanh
Yu trời tự do Đng
Thương về đồi ni xa xa