Hận Đồ Bàn     Xuân Tiên

Rừng hoang vu! Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru! Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù
Vạc kêu sương! Buồn nhắc đây bao lúc xưa
quật cường
Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về.

Rừng trầm cô tịch, đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo, hoang vắng cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm. Tháng năm buồn ngân
Âm thầm ḥa bài hận vong quốc ca.

Người xưa đâu? Mà tháp thiêng cao đứng như
buồn rầu
Lầu các đâu ? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu

(*) Đồ Bàn miền Trung đường về đây...
Máu như loang thắm chưa phai dấu
xương trắng sâu vùi khí hờn căm... khó tan.
Ḱa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai
nhấp nhô trên sóng xa xa tắp !
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga... Vượt khơi

Về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù.
Triền sóng xô muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ.
Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
Dạ yến ban cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm.

Một thời oanh liệt người dân nước Chiêm.
Lừng ghi chiến công vang khắp non sông.
Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian Nhưng hồn ngàn đời c̣n theo nước non.

Người xưa đâu? Mồ đắp cao hay đă sâu thành hào.
Lầu các đâu? Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.
... Repeat (*)...