Hận Ly Hương       Trung Nhật
(C)  Slow Rock-1  60
Thu năm qua đon người đi xt xa
Mang tm tư hận sầu vương thiết tha
Hm nay đi nghe tiếng sng rạt ro
Nghe tiếng gi nghẹn ngo
Nhn ln my buồn tri

i qu hương! Giờ chm trong khi sương
My bao la gợi sầu ai viễn phương
Bn kia sng ai nỡ cắt đi đường
Gieo rắc mối u hoi
Tm đu tnh cố hương

Ra đi xa mi tranh thn yu
Xa bến xưa c liu
Với hnh dng qu ngho
Đm nay ta lặng ngắm my tri
Nhớ về pha xa xi
Hận sầu dng đầy vơi

Xa qu hương một chiều khi viễn phương
Bao tm tư hẹn ngy vui khắp nơi
Thăng Long ơi! Khng biết đến bao giờ
Đang sống với mong chờ
Ngy vui về cố hương