Hy Sống Cho Tuổi Trẻ
(E) (D#) Cha Cha Cha 125 / Schlager Beat  108

Gợi l
m g chuyện yu đương dĩ vng
Chuyện xưa cũ cho tri theo ngy thng
Hy v tư nhn đời, hy vui ln m cười
Đừng để tơ vương chn trong mn mỏi


Gợi lm g chuyện yu đương dĩ vng
Chuyện xưa cũ cho tri theo ngy thng
Ht ln em ngại g, khc ca khng no nề
Đời chỉ vui khi tm tư tuổi trẻ


Hy sống với tnh yu hm nay
Chc cho nhau rượu nồng say ngất ngay
Nếu thấy chn tnh anh hm nay
Hy xa nhau khng cần đi tay vẫy


Gợi lm g chuyện yu đương dĩ vng
Chuyện xưa cũ cho tri theo ngy thng
(*) Ht ln em ngại g, khc ca khng no nề
Đời chỉ vui khi tm tư tuổi trẻ (fade out from *)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Say You Will
(D) Schlager Beat  108
Say you will, say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure, I feel so alone
I just don't dare to open my eyes


Into deep, girl, I'm into deep
Just can't get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try
I don't wanna be alone, tonight


Won't you be my guiding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than neon-light


Into deep, girl, I'm into deep
Just can't get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try
I don't wanna be alone, tonight