Hy Yu Nhau Đi       Trịnh Cng Sơn
(A) (A) Valse  130
Hy yu nhau đi, khi rừng thay l
Hy yu nhau đi, ging nước đ tri xa
Nước tri qua tim, rong đầy tr nhớ
Ngy mi mong chờ, ngy sẽ thin thu


Hy ru nhau trn, những lời gi mới
Hy yu nhau cho, gạch đ c tin vui
Hy ku tn nhau, trn ghềnh dưới bi
D mai nơi ny, người c xa người


Hy yu nhau đi, qun ngy u tối
D vẫn biết mai đy, xa la thế giới
Mặt đất đ cho ta, những ngy vui với
Hy nhn vo mặt người, lần cuối trong đời


Hy yu nhau đi, bn đời nguy khốn
Hy yu nhau đi, b đắp cho trăm năm
Hy yu nhau đi, cho ngy qun thng
D đm sng đạn, d sng mưa bom


Hy trao cho nhau, mun ngn yu dấu
Hy trao cho nhau, hạnh phc lẫn thương đau
Tri tim cho ta, nơi về nương nu
Được qun rất nhiều, ngy thng tiu điều

---------------------------------------------------------------------
1. Hy [A] yu nhau đi khi rừng thay l
Hy [D] yu nhau đi dng [A] nước c tri xa
Nước [Bm] tri qua [D] tim rong [F#m] đầy tr [A] nhớ
Ngy mai mong [E7] chờ ngy [Bm] sẽ thin [E7] thu

Hy [A] ru nhau trn những lời gi mới
Hy [D] yu nhau cho gạch [A] đ c tin vui
Hy [Bm] ku tn [D] nhau trn [F#m] ghềnh dưới [A] bi
[E7] mai nơi ny người c xa [A] người

ĐK: Hy [D] yu nhau đi qun ngy u tối
[E7] vẫn biết mai [A] ny xa [F#m] la thế [C#m] giới
Mặt [D] đất đ cho ta những ngy vui với
Hy [E7] nhn vo mặt người lần [Bm] cuối trong [A] đời

2. Hy [A] yu nhau đi bn đời nguy khốn
Hy [D] yu nhau đi b [A] đắp cho trăm năm
Hy [Bm] yu nhau [D] đi cho [F#m] ngy qun [A] thng
D đm sng [E7] đạn d [Bm] sng mưa [E7] bom

Hy [A] trao cho nhau mun ngn yu dấu
Hy [D] trao cho nhau hạnh [A] phc lẫn thương đau
Tri [Bm] tim cho [D] ta nơi [F#m] về nương [A] nu
Được [E7] qun rất nhiều, ngy thng tiu [A] điều