Hẹn Ḥ     Phạm Duy 
(Am) Schlager 6-8  60   
Một người ngồi bên kia sông
Im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây
Trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời th́ mưa rơi
mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người th́ hẹn nhau sang sông
mong cho chóng tạnh mùa Ngâu


Cuộc đời làm cho
Đôi bên yêu nhau cách một biển sâu
Hẹn ḥ tàn thu
Sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu
Dù t́nh không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau
Trời c̣n làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu


Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu
Đành để hồn theo nước trôi không màu
Số kiếp hay sao không cho bắc cầu
Th́ xin sông nước sẽ cho gần nhau


Một người bèn ra ven sông
Buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người ch́m sâu
Trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc t́nh thương đau
Êm êm trôi theo nước xuôi về đâu
Hẹn ḥ gặp nhau
Thiên thu cho phong phú đời người sau