Hiu Hắt Đời Nhau     Lê Vũ
(Dm) Slow Surf 60
Theo em nghĩ trong cuộc t́nh này
Th́ cả hai ta đều có lỗi
Cũng có lúc em giận cuộc đời
Đă làm hai đứa hai nơi


Em th́ ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác
C̣n anh th́ ngu và ngơ
Cũng có lúc khi này khi khác


Đời là đôi bàn tay
Chỉ muốn tước đi nụ t́nh hương ngát
Nên ta đă dại khờ làm hiu hắt đời nhau


Ngày xưa, trả lại tôi phố cũ ngày xưa
Trả lại tôi gác ấm chiều mưa
Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa


Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ
Th́ bây giờ ta dễ mất nhau chưa!
 
------------------------------------------------------
Hiu Hắt Đời Nhau     Lê Vũ
(Dm) Slow Surf 60
Theo em [Dm] nghĩ trong cuộc t́nh này
Th́ cả hai [Gm] ta đều có [Dm] lỗi
Cũng có [A] lúc em giận cuộc đời
Đă làm [C] hai đứa hai [F] nơi [A]


[Dm] Em th́ ngây và [Bb] ngô
Như con [Gm] nai vàng ngơ [Dm] ngác
C̣n [C] anh th́ ngu và [Gm] ngơ
Cũng có [A] lúc khi này khi khác


[Dm] Đời là đời bàn [F] tay
Chỉ muốn ngắt [C] đi nụ t́nh thơm ngát
Nên ta [A] đă dại khờ
Làm hiu hắt đời [Dm] nhau


Ngày [Dm] xưa trả lại [C] tôi phố cũ ngày [F] xưa
Trả lại [Gm] tôi gác ấm chiều mưa
Mà hai [Bb] đứa thấy ngôn ngữ [A] thừa


Nếu như ngày [Dm] ấy
Một [Gm] trong hai ta biết nghĩ
Th́ bây [A7] giờ ta dễ mất nhau [Dm] chưa