Hoa Học Tṛ    Anh Bằng, Thơ: Nhất Tuấn
(Am) Boston 63 / Rumba 86
Bây giờ c̣n nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung


Bây giờ c̣n nhớ hay không?
Bây giờ c̣n nhớ hay không?

Bây giờ c̣n nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu
Sợ phải lên trên trời


Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời

Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau


Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
T́m anh em biết t́m đâu bây giờ
Bây giờ t́m kiếm em đâu?
Bây giờ th́ măi xa nhau...

--------------------------------------------------
Hoa Học Tṛ  Anh Bằng, Thơ: Nhất Tuấn

1. Bây [Am] giờ c̣n nhớ hay không?
Ngày xưa hè [F] đến phượng hồng nở [E7] hoa
Ngây [Dm] thơ em rủ anh [G] ra
Bảo nhặt hoa [E7] phượng về nhà chơi [Am] chung
Bây giờ c̣n nhớ hay [F] không?
Bây [Dm] giờ c̣n nhớ hay [Am] không?

2. Bây giờ c̣n nhớ hay [Am] không?
Anh đem cánh [F] phượng tô hồng má [E7] em
Để [Dm] cho em đẹp như [G] tiên
Nhưng em không [E7] chịu sợ phải lên trên [Am] trời
Sợ phải [Am] lên, sợ phải lên trên trời
Sợ phải [E7] lên, sợ phải lên trên [Am] trời

ĐK: Lên [Am] trời hai đứa hai [Dm] nơi
Thôi em chỉ [G] muốn làm người trần [C] gian
Hôm [F] nay phượng nở huy [C] hoàng
Nhưng từ [E7] hai đứa lỡ làng duyên [G] nhau

Rưng [C] rưng phượng đỏ trên đầu
T́m em anh [E7] biết t́m đâu bao [Am] giờ
Bây [Am] giờ t́m kiếm em [F] đâu
Bây [Dm] giờ chỉ thấy thương [Am] đau