Hoa Tím Ngoài Sân   Thanh Tùng
(F)  Pop GTR Ballad  79
Một ngày t́nh cờ,
Trên đường phố tôi, có bàn chân em
Mặt trời th́ hồng,
C̣n trên cây khế, có nhiều tiếng chim
Và rồi một ngày
Một ngày đă qua, không ngày nào hơn
Con đường vẫn đợi,
Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em


Từ lâu lắm, đă vắng em trên con đường này
Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
Và cơn gió, c̣n muốn theo chân ai mỗi ngày
Để lại mùa thu theo lá bay bay


Em đừng đi! Xin em đừng đi!
V́ ai đó, c̣n chưa nói với ai điều ǵ
Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa tím, vẫn rơi đầy sân


Con đường chưa quên tên bàn chân
Bàn chân đă lăng quên con đường nhỏ
Ai vội đi, để ai c̣n đứng đó
T́m bàn chân ai, trong tiếng lá rơi