Hoài Cảm      Cung Tiến
(Cm) Boston  60  / Bossa Nova 115
Chiều [Dm] buồn len lén tâm tư
Mơ [A7] hồ nghe lá thu [F] mưa
Dạt [Bb] dào tựa những năm [A7] xưa
Thiết [Bb] tha ngân lên lời [A7] xưa


Quạnh [Dm] hiu về thấm không gian
Âm [A7] thầm như lấn vào [F] hồn
Buổi [Bb] chiều chợt nhớ cố [A7] nhân
Sương [Bb] buồn lắng [A7] qua hoàng [Dm] hôn


ĐK: [D] Ḷng cuồng điên v́ nhớ
Ôi đâu [D7] người đâu nhân t́nh [G] cũ
[Em] Chờ hoài nhau trong [A7] mơ
Nhưng có bao [Em] giờ thấy nhau lần [D] nữa
Một mùa thu xa [D7] vắng
Như mơ [G] hồ về trong đêm [Em] tối
[D] Cố nhân xa [A] rồi có [A7] ai về lối [D] xưa


Chờ [Dm] nhau hoài cố nhân ơi
Sương [A7] buồn che kín muôn [F] nơi
Hẹn [Bb] nhau một kiếp xa [A7] xôi
Nhớ [Bb] nhau muôn đời mà [A7] thôi


Thời [Dm] gian tựa cánh chim bay
Qua [A7] dần những tháng cùng [F] ngày
C̣n [Bb] đâu mùa cũ êm [A7] vui
Nhớ [Bb] thương biết bao giờ [Dm] nguôi.