Hn Nhau Lần Cuối   Văn Phụng

Cầm tay, anh khẽ ni: Khc lc m lm chi ?
Hn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi. Em về đi, anh đi.


Rồi một, hai, ba năm danh thnh anh trở lại
Với em, anh chăn tằm, với em, anh dệt vải


Ta sẽ l vợ chồng sẽ yu nhau mi mi
Sẽ xe sợi chỉ hồng sẽ ht ca n i


Anh v em sẽ sống trong một mi nh tranh
Lấy trc thưa lm cổng lấy tơ liễu lm mnh


Nghe lời anh em hỡi khc lc m lm chi
Hn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi. Em về đi, anh đi.