Hn Nhau Lần Cuối    Văn Phụng

Cầm tay, anh khẽ ni:
Khc lc m lm chi ?
Hn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi. Em về đi, anh đi.


Rồi một, hai, ba năm
Danh thnh anh trở lại
Với em, anh chăn tằm
Với em, anh dệt vải


Ta sẽ l vợ chồng
Sẽ yu nhau mi mi
Sẽ xe sợi chỉ hồng
Sẽ ht ca n i


Anh v em sẽ sống
Trong một mi nh tranh
Lấy trc thưa lm cổng
Lấy tơ liễu lm mnh


Nghe lời anh em hỡi
Khc lc m lm chi
Hn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi. Em về đi, anh đi.