Hôn      Vũ Cát Tường
(D) Valse  125
Ta [D] đang say sưa mơ màng
Ta [F#m7] đang miên man giữa ngàn
T́m em [A] trong cơn say đắm [B7] môi trầm
Giấc [Em] thơm


[D] Ôm em, yêu em trong ḷng
[D7] Nghe con tim ta đang đau đớn trăm [G] ngàn
[Gm] Giọt nước mắt chơi vơi khi ta [D] thôi c̣n nhau
[A7] Ḱa em tôi, [D] ḱa đôi môi


[G] Hôn em mấy cho [D] ḷng quên đắng cay
[A] Ôi thôi, tôi đi về, tôi đi về [D] chiêm bao
[G] Ấp ôm giấc nồng, [D] có em ước ḷng


[G] Xa cách nhau [Gm] chi
Cho ngày [D] nhớ tháng sầu [D7] bi
[G] Biết qua mấy mùa, [D] để quên mắt em
[A] Da thịt ơi, [G] hương nồng ơi, sao [D] vỡ tan rồi

https://www.youtube.com/watch?v=FMPFsOaJAH0  Hôn - Vũ Cát Tường

'