Họp Mặt Lần Cuối    Song Ngọc
(Cm) Bolro 90
Cn buổi họp cuối cng ny~thi
Mai chng ta gi biệt người ơi
~
Tm sự đi những g chưa ni
Cu ca ny v tiếng thơ ngm
Mnh mang một nỗi
~buồn xa~xăm

Cng chc nhau những lời g~đy
Mai cnh chim nhỏ
~dại tm đi~
Anh về nơi cuối trời thương nhớ
Ring ti ngược về chốn kinh đ
Ai gieo chi nỗi buồn đầu
~thơ

Ve ku gọi h sang
Phượng về khơi niềm nhớ
~
Giy pht chia tay l
~đy
Chp cho ai bi thơ
Lưu bt thư sinh mnh ghi
Chiếc hnh kỷ niệm hm nay


Phượng vẫn rơi xc phượng tả~tơi
Nghe tiếng ve ro gọi hồn ti
~
Thi cạn ly gi từ nhau nh
Mai cho d mnh c xa nhau
Pht giy ny nhớ vạn ngy
~sau
 

---------------------------------------------------------------------------------
Họp Mặt Lần Cuối   
- Song Ngọc

(Cm) Bolro 90
Cn buổi họp cuối cng ny [Dm] thi
Mai chng ta gi biệt người [Gm] ơi
Tm sự đi những g mnh chưa [Dm] ni
Cu ca ny l tiếng thơ [Gm] ngm
Mnh mang [Bb] một nỗi buồn xa [A7] xăm.

Cng chc nhau những lời g [Dm] đy
Mai cnh chim nhỏ dại tm [Gm] đi
Anh về nơi cuối trời thương [Dm] nhớ
Ring ti ngược ở chốn kinh [C] đ
Ai gieo [A7] chi nỗi buồn đầu [Dm] thơ.

ĐK:
Ve ku gọi h [Bb] sang
Phượng về khơi niềm [F] nhớ
Giy [Gm] pht chia tay l [Dm] đy
Chp cho ai bi [Gm] thơ
Lưu bt thư sinh mnh [Bb] ghi
Chiếc hnh kỷ niệm hm [A7] nay.

Phượng vẫn rơi, xc phượng tả [Dm] tơi
Nghe tiếng ve ro gọi hồn [Gm] ti
Thi cạn ly gi từ nhau [Dm] nh
Mai cho d mnh c xa [C] nhau
Pht giy [A7] ny nhớ vạn ngy [Dm] sau.