Hương Đồng Gi Nội Sng tc: Song Ngọc, thơ: Nguyễn Bnh
(G) Rumba  84

Hm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mi con đ đầu lng
Khăn nhung, quần lĩnh rộn rng
o ci khuy bấm, em lm khổ ti


No đu ci yếm lụa sồi
Ci dy lưng đuỗi nhuộm hồi sang xun
No đu ci o tứ thn
Ci khăn mỏ quạ, ci quần ni đen


Ni ra sợ mất lng em
Van em em hy giữ nguyn qu ma
Như hm em đi lễ cha
Cứ ăn mặc thế cho vừa lng anh


Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mnh với chng mnh chn qu
Hm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gi nội bay đi t nhiều