Hương       Nhật Ngân
(Cm) (Em) Croco Twist 165 / Techno 144

Hương... Anh gọi tên em
Trong ngút ngàn nỗi nhớ...
Gọi tên em... gọi măi khôn nguôi
Anh gọi tên em, mịt mù trong gió lộng
Gọi thầm... nỗi nhớ... chơi vơi...


Từ em đi... đă lỡ xa nhau
Từ em đi... lạnh giá thương đau
Từ em đi... vời vợi bao nỗi sầu
Từ em đi... tiếng hát đơn côi


Từ em đi... ngỡ đă quên nhau
Từ em đi... ngày tháng qua mau
Từ em đi... một ḿnh anh nhớ hoài
Từ em đi... gió cuốn lên khơi


Hương... Anh gọi tên em
Trong khắp trời thương nhớ...
Trời Cali... buồn lắm em ơi...
Anh gọi tên em, một ḿnh trong giá lạnh...
Một ḿnh... đếm bước... lang thang...


Từ em đi... đă lỡ xa nhau
Từ em đi... lạnh giá thương đau
Từ em đi... vời vợi bao nỗi sầu
Từ em đi... tiếng hát đơn côi