Huyền Thoại Người Con Gái  Lê Hựu Hà
(A) (D)
Voka Pop  127
Loài ngọc đá mang tên em
Đă hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang môi em
Đă hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm
Loài rêu biếc mang mắt em
Đă hơn mấy lần phiêu du ḍng nước
Loài sen trắng mang tay em
Về trên vóc ngà rừng sâu không tên


Đêm lắng sầu sương xuống đọng
Hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
Đôi mắt buồn nghe dỗi hờn
Hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu?


Loài tuyết trắng trong tim em
từ lâu vẫn c̣n ngủ yên tŕu mến
Loài mây trắng mang tóc em
Về trên chín tầng gọi nhau gió lên


Loài ngư nữ mang thân em
Ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần
Loài chim trắng mang chân em
Về nơi suối cạn biển khô không tên