Khi Ta 20  (All I have to do is dream) - The Everly Brothers
(C) (D) Schlager Pop 120 / 8-Beat Ballad 106

Nhớ ghi trong cuộc đời chớ c qun
Nhớ ghi trong cuộc đời chớ c qun


Khi ta 20 yu thương c trong ta chơi vơi
Nghe trong tim ht ln bao cu ca chứa chan
Ngập trn đầy niềm vui
Lng nhớ ghi trong cuộc đời (chớ c qun!)


Khi ta 20 ( u...)
Ta yu gi yu my xa xi
( u...)
Ta yu sng nước mnh mng
mun nơi đ đy
ngập trn đầy niềm vui lng nhớ mun đời


* Sẽ nhớ mi nhớ mi khi 20 20
Ton l niềm vui trong lng
Sẽ nhớ mi nhớ mi ước g
Được sống mi thng năm mộng mơ... ơ... ờ...
Khi ta 20
( u...)
Ta mong ta nhớ khi mưa rơi rơi  ( u...)
Ta lun ghi nhớ mi hn đam m ngất ngy ngập trn đầy niềm vui
Lng nhớ ghi trong cuộc đời (chớ c qun!)


Nhạc dạo... lập lại *

Nhớ ghi trong cuộc đời (chớ c qun!)...5 lần...nhỏ dần
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All I have to do is dream    - The Everly Brothers
(C) (D) Schlager Pop 120 / 8-Beat Ballad 106
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream


When I want you in my arms
When I want you and all your charms
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream


When I feel blue in the night
And I need you to hold me tight
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam


I can make you mine, taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is, gee whiz I'm dreamin' my life away
I need you so that I could die
I love you so and that is why
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Drea-ea-ea-ea-eam


I can make you mine, taste your lips of wine
Anytime night or day
Only trouble is, gee whiz I'm dreamin' my life away
I need you so that I could die
I love you so and that is why
Whenever I want you, all I have to do is
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream