Khởi Đầu, Chấm Dứt Ở Đu 
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ: Nga

1.
Đi đu cũng chẳng về đu
Đi đu cũng chẳng về đu, về đu


Bụi tre, b rạ, con đường
Mặt sng nghing bng hng dừa,
Lời ru vng mẹ giấc trưa
Ở đu cũng chỉ u sầu
Ở đu cũng thiếu ngọt ngo qu hương


ĐK:
Từ dn trong tay bạo cường
Về đu cũng chỉ tang thương
Từ dn trong tay bạo cường
Về đu cũng chỉ u sầu!
Từ dn trong tay bạo cường
Đn con đi đẩu đi đu?
Đn con đi đẩu đi đu?
Hiếu, trung ở tận đẩu đu
đẩu đu chưa về?
đẩu đu chưa về?


2.
Đi đu cũng nhớ cũng thương
Đi đu cũng nhớ cũng thương, cũng thương

Gnh Qu l gnh n tnh
V Dn, v Nước, v mnh
Mu ai đ giữ thi bnh?
Mu ai đ giữ qu hương?
Hai vai nặng trĩu vong linh bao người
ĐK:
KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐU?


Đi đu cũng chẳng về đu
Ở đu cũng thiếu ngọt ngo qu hương
Đi đu cũng nhớ cũng thương
Bụi tre, b rạ, con đường lng xưa,
Mặt sng nghing bng hng dừa,
Lời ru vng mẹ giấc trưa dỗ dnh.


Gnh Qu l gnh n tnh
Hai vai nặng trĩu vong linh bao người
V Dn, v Nước, v mnh
Mu oan đ giữ thi bnh qu hương.


Từ dn trong tay bạo cường
Về đu cũng chỉ tang thương, u sầu!
Đn con đi đẩu đi đu?
Hiếu, trung ở tận đẩu đu chưa về?


Nga
30-10-2011