Không 1                Sáng Tác: Nguyễn Ánh 9
(Cm) (Em)Croco Twist 160
Không! Không! Tôi không c̣n yêu em nữa
Không! Không! Tôi không c̣n yêu em nữa
Không! Không!
Tôi không c̣n yêu em nữa em ơi


T́nh đời thay trắng đổi đen
T́nh đời c̣n lắm bon chen
T́nh đời c̣n lắm đam mê
Nên t́nh c̣n lắm ê chề


T́nh ḿnh có nghĩa ǵ đâu
T́nh ḿnh đă lắm thương đau
T́nh ḿnh gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau


Không ! không
Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! không
Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! không
Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa em ơi