Không 1                Sáng Tác: Nguyễn Ánh 9
(Cm) (Em)Croco Twist 160
Không ! Không !
Tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! Không !
Tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! Không !
Tôi không c̣n yêu em nữa em ơi


T́nh đời thay trắng đổi đen
T́nh đời c̣n lắm bon chen
T́nh đời c̣n lắm đam mê
Nên t́nh c̣n lắm ê chề


T́nh ḿnh có nghĩa ǵ đâu
T́nh ḿnh đă lắm thương đau
T́nh ḿnh gian dối cho nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau


Không ! không
Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! không
Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa
Không ! không
Tôi không c̣n, tôi không c̣n yêu em nữa em ơi