Không 2     Sáng Tác: Nguyễn Ánh 9
(Gm) DJ Bays 140 (Variation D only) / Cha Cha Cha  128
Không! không!
Đến với tôi đến với tôi nữa làm ǵ
Không! không!
Đến với tôi đến với tôi nữa làm ǵ
Thôi! thôi! tôi van xin
Tôi van xin đừng đến nữa t́nh yêu ơi


T́nh yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất
T́nh yêu cho tôi chi lắm men say
Để t́nh yêu đem thương đau và nước mắt
Để t́nh yêu đem cho tôi lắm chua cay


Người ơi cho tôi chi lời ân ái
Người ơi cho tôi chi phút mê say
Để giờ đây ai cho tôi lời cay đắng
Để giờ đây ai cho tôi lắm phũ phàng


Không! không !
Đến với tôi đến với tôi nữa làm ǵ
Không! không!
Đến với tôi đến với tôi nữa làm ǵ
Thôi! thôi! tôi van xin
Tôi van xin đừng đến nữa t́nh yêu ơi