Khng Cn Ma Thu   Việt Anh

Khng cn ma thu, trăng rơi bn thềm
Khng cn lời ru, mơ trn mi mềm
Em thơ, như ma xun đầu nối di đm su


Anh lm ma thu, cho em mơ mng
Anh lm lời ru, quấn qut bn nng
Em đi, tiếc g thu vng, tiếc g xun sang


Cn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Cn thương nhớ nhau, từng đm bo tố
Tc ướt trăng thề,
Lời yu chưa ni trn mi vụng về


Đường ta đ qua, chm khuất chn trời
Đường ta sẽ qua, no ai biết tới
Chiều bung r rời ru lng thi mơ, ru buồn ln thơ


(Lập lại từ đầu...)
Chiều bung r rời ru lng thi mơ, ru buồn ln thơ...