Khúc Hát Ân T́nh   Xuân Tiên
(Cm)
(Cm) Cha Cha Cha  124
Người từ (là) từ phương Bắc
Đă qua gịng sông sông dài
T́m đến phương này, một nhà thân ái.
Ơi... t́nh Bắc duyên Nam là duyên
t́nh chung muôn đời ta đắp xây.


Gặp nàng, nàng là thôn nữ
Mắt duyên cười say môi hồng
T́nh thắm đôi ḷng mộng vàng chung bóng.
Ơi... Mạch đất dâng hương là hương
cần lao chung đời vai sánh vai.


Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi
ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui
cho thơm hương đời lúa vàng t́nh ơi.
Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười
quê hương thôi đau sầu
ngăn sông núi cách chia,
Ta đem yêu thương về cho Phương Bắc...


T́m về mảnh vườn hoa thắm
hái bông tầm xuân trao nàng,
lời hát ân t́nh hồng hồng đôi má.
Ơi...đời sống yên vui, là vui
D́u nhau đi vào chung bóng mơ