Khc Ht Samba   Quốc Hng

Hy ht khc Samba khc Samba!
Hy ht khc Samba khc Samba!
Hy ht khc Samba khc Samba!
Hy ht khc Samba khc Samba!


H đến rồi chng ta đi tm
Tm con sng vồ tung tăng
Biển sng vỗ nhấp nh con tu
Từng nhịp sng tri v tnh
V tnh sng tri chn vi mắt em
Một ln gi tuyệt vời anh đang đứng chơi vơi
Xin em hy quay về rộn rng khc Samba


Hy ht khc Samba khc Samba!
Hy ht khc Samba khc Samba!
Hy ht khc Samba khc Samba!
Hy ht khc Samba khc Samba!


Biển tht go chng ta quay về
Về tổ ấm c đi ta
H đến rồi chc nhau cu cười
Cười con sng do v tnh
V tnh sng tri chn vi mắt em
Một ln gi tuyệt vời anh đang đứng chơi vơi
Xin em hy quay về rộn rng khc Samba...

Repeat "Hy ht khc samba..." 4 times