Khc Tnh Nồng      Ngọc Sơn
(Cm) (Dm) Cha Cha Cha 127 / 3 Cha3 Combo 130 / Techno 140
Hy
' lắng nghe ' khc nhạc  1 2 3 4
Bừng ln rộn rng
' ngất~ngy  1 2 3 4
Chn
' vui bước ' m say  1 2 3 4
Đi
' cuồng tim cuồng si nồng chy ~  1 2 3 4

Nhớ
' nh anh ' đm ny  1 2 3 4
Mnh vai kề vai
' đắm say~  1 2 3 4
Cho
' cu ht ' xa~bay  1 2 3 4
Cho
' niềm tin tro dng ngy~mai ~1 2 3 4 5 6

Nhn vầng trăng
' khuya ' treo ' lẳng lơ  1 2
nh mắt em
' say ' trong ' mộng mơ  1 2
V tnh đi ta
' như ' mun ' bi thơ  1 2
Nghe hồn chơi vơi
~1 2 người yu hỡi  1 2 3 4

No
' cng vui ' ln anh  1 2 3 4
Thắp
' sng ln ' tnh yu  1 2 3 4
Đến
' với nhau ' đm ny ~ 1 2 3 4
Mnh quay cuồng trong
' ngất ~ngy~ 1 2 3 4

D
' d da ' di d 1 2 3 4  d ' d da ' d d  1 2 3 4
Ht ln
' anh ơi ~ 1 2 3 4 khc ca nồng say ' tuyệt vời!  1

Woh woh 1 khc ca nồng say ' tuyệt vời! nhạc dạo, ht từ đầu

End:
Woh woh
 1 khc ca nồng say tuyệt vời 1
Woh woh
 1 khc ca nồng say tuyệt vời 1
Woh woh
 1 khc ca nồng say tuyệt vời...
----------------------------------------------------------------------

Hy lắng nghe khc [Em] nhạc
Bừng ln rộn rng ngất ngy
Chn vui bước m [Am] say
Đi cuồng tim cuồng si nồng [B7] chy


Nhớ nh em đm [Em] ny
Mnh vai kề vai đắm say
Cho cu ht xa [Am] bay
Cho niềm tin tro dng ngy [B7] mai


Nhn vầng [Am] trăng my treo lẳng lơ
nh mắt [Em] em say trong mộng mơ
V tnh đi [Am] ta như mun bi thơ
Nghe hồn chơi vơi người yu [B7] hỡi!


No cng vui ln [Em] anh [B7]
Thắp sng ln tnh [Em] yu [B7]
Đến với nhau đm [Am] ny [B7]
Mnh quay cuồng trong ngất [B7] ngy


D da da [Em] d [B7] d da d [Em] d [B7]
Ht ln anh [Am] ơi khc ca nồng say tuyệt [Em] vời!
Oh [B7] oh khc ca nồng say tuyệt [Em] vời

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khuc-tinh-nong-thanh-thao.kjYQ5ZEvt5.html