Kiếp Cầm Ca     Huỳnh Anh
(Gm) Tango-1  100

Mưa rơi cho đời thm nhớ thương
Hạt mưa ướt vai người tha hương
Mưa rơi phố xưa vắng tiu điều
Xm ngho quạnh hiu mn đm tịch liu


Đm đm đem lời ca tiếng thơ
Đời ca ht cho người mua vui
Nhưng khi cnh nhung khp im lm
nh đn lặng tắt gởi ai nỗi niềm


Người đến bn mnh
Khi vui trăm ngn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đ tn a đu cn
Đời ta l bến ai qua gh thăm đi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đn ngy xưa


Đm nay bn thềm một bng ai
Dừng chn bước giang hồ phiu linh
Mưa đm vẫn rơi mi khng ngừng
C người ca sĩ khc đời quạnh hiu