Kiếp Cầm Ca (T́nh Đời)    Vũ Chương
(Am) Enka / 6-8 /Slow Rock-1  58

Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm pḥng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: C̣n yêu em nữa không


Đừng nói nữa anh ơi xin đừng nói nữa làm ǵ
Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu


T́nh yêu, em sợ t́nh yêu
V́ t́nh yêu như là hương hoa
Lỡ mai sau em mất người yêu
Em khổ thật nhiều


Ngày mai trên đường phố này
Những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ
Xa ĺa ánh đèn có anh đưa em về bến mơ


Khi trót mang duyên kiếp cầm ca
Em xin bằng ḷng nghe tiếng trách chê của đời
Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi
C̣n tin anh nữa thôi


Đời vẫn thế anh ơi xin đừng nói đến t́nh đời
Em nhớ rằng đời là gian dối
Nhưng đôi ta măi c̣n nhau