Kiếp Đam Mê Nhạc và lời: Duy Quang

Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra c̣n được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới, xin giă từ ngày tháng rong chơi

Đôi tay này vẫn chờ mong con tim này dù lắm long đong, tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan không than van và không trách oán, cho tôi trọn một kiếp đam mê

Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui trở về căn pḥng này đơn côi. Môi em ru nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lứa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi

Thương yêu này người hăy nhận lấy ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say bao khốn khó vụt bay

Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại, tôi yêu người hồn trắng t́nh trong tôi vẫn cứ đợi mong

Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra c̣n một chút t́nh vui khi cơn mưa mùa đông đang tới, tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng ĺa xa tôi