Kỷ Vật Cho Em      Phạm Duy   Lời: Linh Phương

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại c thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoi, Bnh Gi,
Anh trở về anh trở về hng cy nghing ngả
Anh trở về, c khi l hm gỗ ci hoa,
Anh trở về trn chiếc băng ca
Trn trực thăng sơn mu tang trắng.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kn hồn anh
Anh trở về bờ tc em xanh
Cht khăn s ln đầu vội v.. Em ơi!

Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở lại với kỷ vật vin đạn đồng đen
Em sang sng anh cho lm kỷ niệm
Anh trở về anh trở về trn đi nạng gỗ
Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chn.
Em ngại ngng dạo phố ma Xun,
Bn nguời yu tật nguyền chai đ.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về nhn nhau xa lạ
Anhh trở về dang dở đời em
Ta nhn nhau nh mắt chưa quen
Cố qun đi một lần trăn trối... Em ơi!
Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....