Lin Khc Bebop 1
(Am) Disco Fox  128

Ảo Ảnh
...................................................................... Y Vn.....................
Yu cho biết sao đm di cho quen với nồng cay
Yu cho thấy bao lu đi chỉ cn vi trang giấy
Ging mực xanh cn đấy hứa cho nhiều d bao lời ni
Đ phai tn thnh my thnh khi cũng xem như khng m thi

Những n tnh em đong
bằng nước mắt khc cho đầy 2 chữ tnh yu
Phấn hương nồng em xem tựa tấm o đ thay mu n i từ lu
* Xưa đm vắng đưa nhau về nay đơn bng đường khuya
Khi vui thấy trăng khng mờ lng buồn nn trăng a

Ka phồn hoa cn đ những con đường buồn vui lộng gi
Những n tnh chm trong lng phố cũng theo hư khng m đi
Những neo thuyền yu đương thường dễ đứt
Khiến bao chiều trn bến tịch liu
Vắng con tu sn ga thường ho hắt thiếu em lng anh thấy quạnh hiu *

Vết Th Trn Lưng Ngựa Hoang..................... Ngọc Chnh & Phạm Duy, Duyn Anh.......
Ngựa hoang no dẫm nt tơi bời đồng cỏ no xanh ngt lưng trời
Ngựa phi như đin cuồng giữa cnh đồng dưới cơn ging
V trn lưng cong oằn những vết roi vẫn in hằn

Một hm ngựa bỗng thấy thanh bnh thảm cỏ tnh yu dưới chn mnh
n tnh mở cửa ra với mnh ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để qun những vết th

Ngựa hoang muốn về tắm sng nhẫn nhục
Ging sng mơ mng mt trong thơm ngọt
Ngựa hoang qun th on căm từ nơi tối tăm về miền tươi sng

Ngựa hoang về tới bến sng rồi cởi mở lng ra với ci đời
Nhưng đời ngựa hoang chết gục v trn lưng n i
Cn nguyn những vết th