Chn Đắng    Trương L Sơn
(Cm)
+3  Cha Cha Cha 130 / Techno 140
Nhấp
' chn đắng n tnh ny '
M
lng người no c hay? 1 2 3 4 5 6
Dẫu biết yu đương l cuộc tnh
'
Mnh chẳng c ngy mai
1 2 3 4 5 6 7
Sng cuốn tri đi hoi
1 2 3
L kh rơi rụng đầy
1 1/2
M sao ta muốn l đừng rơi
1 2
Chỉ mong tnh yu qun ngy thng
1 2 3

Nhấp
'chn đắng n tnh ny '
M lng người no c hay?
1 2 3 4 5 6
Dẫu biết yu đương l tr đa
'
M lng mnh vẫn m say
1 2 3 4 5 6 7
Đ cố qun đi người
1 2 3
nh trăng khuya năm no
1 1/2
Nhạt nho dần
' xa khuất mng sương 1 2
Tn đm cn hiu hắt men sầu
1 2 3 4 5 6 7

Bước
'chn lặng thầm 1 2
Về trn con phố khuya vắng tnh
1 2 3
Tiếng yu thương ngy no
1 2
Cn vang mi trong k ức đau thương
1 2
Nhớ hm no mnh cng nhau chung bước đi
1 2
Để by giờ mnh anh lạc lối xưa
1 2
Vầng trăng khuyết
1 2 đ mang theo bng hnh em1 2 3 4 5 6

Yu một người d lng em chẳng c anh
1 2
Yu một người d tnh em chỉ dối gian
1 1/2
Nhn l thu rơi
1 biết em đang dần xa 1 2 3 4 5 6 7

Nhấp
' chn đắng n tnh ny '
M lng người no c hay?
1 2 3 4 5 6
Dẫu biết
' yu đương l cuộc tnh '
Mnh chẳng c ngy mai
1 2 3 4 5 6 7
Sng cuốn tri đi hoi
1 2 l kh rơi rụng đầy 1 2
Nhạt nho dần xa khuất mng sương
1 2
Tn đm cn hiu hắt men sầu
1 2 3 4

-------------------------------------------------------
Tn Tro
      Nhạc Nhật, lời Việt: Khc Lan
(Cm)+3  Cha Cha Cha 130 / Techno 140

Cuộc tnh thứ nhất em đ trt trao về anh
Tnh yu đầu tin
1/2
Tnh yu rất đậm đ v nhiều xt xa
1
Người yu qu hững hờ
1 lạnh lng với ta 1
Từng chạy theo bao cuộc vui
1 2 3 4
1/2

Chờ anh nơi đ c biết bao nhiu người!
1 2
Tnh nhn trai gi đ đy anh hẹn h!
  1
1/2
Chỉ cn mỗi em
1 đợi chờ đứng trng 1
M nghe buốt gi
1 2 3 4  thấm đi vai gầy 1 2 3 4 5 6
1/2

V mỗi khi
1 nh hong hn rơi xuống 1 2
Tnh ngỡ như
1 phai dần theo thng năm 1 2
Nhưng dng quen
1 2 lại theo bng tối 1 2
Trở về đy
1 2 để em nhớ thương 1 2

Cn rớt rơi những tn tro năm cũ
1 2
Sưởi ấm tim cho lng thi gi băng
1 2
Thi nh anh! Tnh duyn đ
hết 1 2
V em xin giữ ấm hơn tn tro
1 2 3 4


Cuộc tnh thứ nhất em đ trt trao về anh
Tnh yu đầu tin
1/2
Tnh yu rất đậm đ v nhiều xt xa
1
Người yu qu hững hờ lạnh lng với ta
1
Từng chạy theo bao cuộc vui
1 2 3 4
1/2

Chờ anh nơi đ c biết bao nhiu người!
1 2
Tnh nhn trai gi đ đy anh hẹn h!
1 2
Chỉ cn mỗi em
1 2 đợi chờ đứng trng 1 2
M nghe buốt gi
1 2 3 4  thấm đi vai gầy......
 

__________________
https://www.youtube.com/watch?v=fq7LYB0YGZQ
Lin Khc Chn Đắng - Tn Tro | Đm Vĩnh Hưng | Lời Tnh Ma Đng