Người Hy Qun Em Đi   Khắc Hưng
(C#m) Bosa Nova  112 / Techno (002 Disco New 138)
Người yu hỡi " d g ' cũng xa ' nhau~rồi 1 2
Ngy no
' chiếc hn ' bao ' đm ' r rời 1
Giờ đ hết
' rồi ' chẳng cn ' hơi ấm ' trn bờ mi 1 2

Người yu hỡi
" giờ đnh ' tiếng yu ' phai phi 1 2
Chỉ cn
' những đm ' c ' đơn rối~bời 1
Giọt nước
' mắt rơi ' lặng nghe ' dng thời gian ' tri 1 2 3 4 5

Điệp Khc:

Người hy qun em đi
' v đừng yu em nữa   1
Nếu anh khng
" cn g ' để vương vấn  1
Người hy qun em đi
' đừng chờ mong chi nữa  1
Tiếc
' thương g ' cho lng ' thm xt xa  1 2

V tnh yu ny sẽ  
' chẳng ' lu ' bền   1
Vậy coi như mnh kết
' thc ' m ' đềm  1
Tnh yu như ln gi
' thong ' qua ' thềm ~  1 2 3 4 5
Người hy qun em đi
1 2 3 4 5
Đ đa đ đa.. đi đ.. đa đi đ...
đ đ đi đ 1
Đ
 
' đa đi đ.. đ đi đ.. đi đ.. đa đ đa.. 1 2

Từng lời hứa
" hẹn thề ' c nhau ' trọn đời 1 2
Ngy xưa
' snh đi ' v tư ' giữa đời  1
Chẳng hề nghĩ ngợi
' chỉ cần ' hai chng ' ta m thi  1

Để giờ đy
' lng đớn đau khi ai đổi thay 1 2
Lời hứa
' xưa kia ' tan theo ' khi~my 1
Mnh em chốn đy
' một mnh ' m bao ' đắng cay  1 2 3 4 5

Điệp Khc:

Người hy qun em đi
' v đừng yu em nữa  1
Nếu
 anh khng
" cn g ' để vương vấn  1
Người hy qun em đi
' đừng chờ mong chi nữa  1
Tiếc
'  thương g ' cho lng ' thm xt xa  1 2

V tnh yu nay sẽ
' chẳng ' lu ' bền  1
Ngy qua như mnh kết
' thc ' m ' đềm  1
Tnh yu như ln gi
' thong ' qua ' thềm~ 1 2 3 4 5
Người hy qun em đi
  1 2 3 4 5
Đ đa đ đa... đi đ.. đa đi đ.. đ đ đi đ 1
Đ
 đa đi đ... đ đi đ.. đi đ.. đa đ đa.. 1 2 3 4 +1 (Am) Điệp Khc
----------------------------------------------------------------------------------------
Về Đy Em    Trịnh Nam Sơn
(C#m) Bosa Nova  112 / Techno (002 Disco New 138)
V ma đng ' lạnh ' lng ' buốt gi 1 2
Nỗi
' c ' đơn ' ring ' mnh ta 1 2
V ma đng
' một ' trời ' trắng xa 1 2
Cho tm tư
' năm ' thng ' ngy qua 1 2
Đời
' cn ' nhiều ' nhung nhớ 1 2
Cho d
' tnh ' mnh ' đ lỡ 1 2
Vẫn
' mong ' cho bng ' người quay1 2 về 1 2 3 4

Về đy em ' tm ' về ' qu khứ 1 2
Đ
' cho ' đi ' ta ' mộng mơ 1 2
Về đy em
' một ' trời ' như thơ 1 2
Sẽ cho ta
' những ' kỷ ' niệm ' xưa 1 2 3
Tnh
' cn ' nhiều ' tha thiết 1 2
V đời
' một ' mu ' xanh ' biếc 1 2
Chắc em
' khng nỡ ' lng ' ra1 2 đi 1 2 3 4 5 6

    Ta yu em ' trong ' giấc ' mơ ny 1 2
    Ta yu em
' trong ' những ' cơn say 1 2
    Một trời
' n i ' mnh ' hy ' sống 0
    Bung
' lơi ' thời gian 1 2 3 4
    Ta bn nhau
' qun ' hết ' u ' sầu 1 2
    Vui bn nhau
' cho ' hết ' đm thu
    Tnh yu
' sẽ mang ' ta đến1 2 gần bn ' nhau