Lính Mà Em    Nhạc và Lời: Anh Thy
(C) (C)
 Cha Cha Cha  125
Trăng lên cao ' muôn hoa ' sóng giăng ' đầy
Tầu
 ' lắc lư ' làm sao ' viết thư t́nh?
Trăng đại dương
 ' không đủ ' viết thư đêm
Nên
 ' thư muộn ' đừng trách ' “Lính Mà Em !”

Hôm
 ' ḿnh đi ' ciné ' về mưa nhiều
Áo
 ' dài xanh ' bên áo ' trắng hoa biển
Anh che
 ' cho em ' đừng làm ' ướt áo
Anh quen rồi
 ' mưa gió “Lính Mà Em !”

Hỡi
 ' em ' yêu ' nhớ đến với anh
Ngày nào anh về bến
 ' bên ' nhau
Chúng ta
 ' thương thật ' nhiều

Tầu
 ' về bến ' anh hẹn ' ḿnh dạo phố
Tay
 ' chinh nhân ' đan năm ' ngón tay mềm
Thường
 ' dỗi anh ' "Ḱa đi ǵ mau vậy?"
Anh mỉm cười
 ' khẽ nói "Lính Mà Em"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai Mươi Bốn Mươi    Y Vân
(D) Croco Twist 160

Năm anh 20
  1 2 3 4  em mới sinh ra đời  1 2 3 4
Ngày anh 40
  1 2 3 4  em mới vừa đôi mươi  1 2 3 4
T́nh đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
  1 2 3 4


Khi em c̣n trong nôi anh đă lo việc đời
Ôi... 20 năm ưu hoài
  1 2


Đầu vừa điểm phai   1
Gặp nhau từ duyên may
   1
Ngỡ đâu t́nh duyên đă lỡ rồi
   1
Lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi
Ôi thôi chờ kiếp sau