T́nh Yêu Thủy Thủ    Y Vân
(Dm)
 (Fm) (Em) Croco Twist 155
Mắt em màu trùng dương tóc em như sóng cồn
Gió nhẹ tựa như hơi thở của người yêu
Buồn mà duyên dáng
Anh là thủy thủ mang ḷng biển cả trao về t́nh em

Đă đành em yêu anh sao bằng anh thương em
Như biển đông lai láng ví bằng đất nước ḿnh
Nên bể dâu hoang tàn nhưng t́nh không tan biến

Nhớ em điểm sao đêm đếm sao mà vấn ḷng
Vấn ḷng càng thương hơn
T́nh nào cho em t́nh nào cho nước
Anh là thủy thủ yêu đời biển cả
Như người t́nh chung

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thủy Thủ và Biển Cả       Y Vũ
(Dm) Twist  150
Với biển cả anh là thủy thủ... u...
Với ḷng nàng anh là hoàng tử... ư...
Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư
Và chuyện thần tiên bao thế hệ
Cho anh bao giây phút say sưa
Cho anh thêu muôn giấc mơ hoa
Cho anh luôn yêu đời hải hồ


Càng đi xa anh càng nhớ em
Trước đại dương ngát xanh muôn trùng
Ḱa ngư nhân in h́nh trên sóng
Bao nàng công chúa dưới thâm cung
Em ơi ! ảo h́nh kia lôi cuốn
Nhưng anh đă nói anh yêu em
Th́ ngàn kiếp vẫn không thay ḷng


Với biển cả anh là thủy thủ... u...
Với ḷng nàng anh là hoàng tử... ư...
Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư
Và chuyện thần tiên bao thế hệ
Cho anh bao giây phút say sưa
Cho anh thêu muôn giấc mơ hoa
Cho anh luôn yêu đời hải hồ