Lần Đầu Tiên Em Nói Dối  Vinh Sử & Giao Tiên
(D) Organ Cha Cha  127
Lần đầu tiên em nói dối
Quê lắm nên nghe ḷng bối rối
Mà v́ sao em dám dối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Cũng bởi anh lả lơi câu ngọt bùi

Lần đầu tiên em nói dối
Mẹ biết nhưng em th́ cứ chối
Từ nào chưa đi sớm tối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Em biết em ngu mà vẫn vui

Ai đâu hay cô con gái nhu ḿ ngoan nhất trong nhà.
Con tim thơ ngây trong sáng
Bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng
Bao nhiêu anh trai lui tới
Nhưng c̣n lâu mới buông lời....
Khi không ai xui anh đến. Si dại hồn em !

Một lần em đă nói dối
Không biết mai đây c̣n tiếp nối.
V́ t́nh yêu đă mở lối
Anh cứ lân la chuyện xa xôi
Con gái không bao giờ đi lui.
...........................
Con gái không bao giờ đi lui.
Lần đầu tiên em nói dối.