Lạnh Lùng       Đinh Việt Lang

Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát tự hôm nào
Giờ đây đă nát càng thêm nát
Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào


Sao em không nói một lời ǵ
Dầu chỉ một lời không đáng chi
Cũng đủ cơi ḷng anh ấm lại
Bao ngày xa cách buổi anh đi


Em giết t́nh anh nữa phải không ?
Em đem băng tuyết lấp hoa hồng
Em đem hờ hững vùi thương nhớ
Em giết ḷng anh trong lạnh lùng