Lạnh Trọn Đêm Mưa   Huỳnh Anh

Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng
Pḥng côi lắng tiêu điều
Đường khuya vắng d́u hiu


Đêm sầu đi trong tủi nhớ
Bao thương nhớ chỉ là mộng mơ
Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá
Mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ


Mưa ơi! mưa ơi! mưa gieo sầu nhân thế
Mưa nhớ ai
Biết người thương có c̣n nhớ hay quên
Riêng ta vẫn u hoài
Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người
Đă cách xa


Mưa buồn rơi rơi ngoài phố
Nghe như tiếng nhạc buồn triền miên
Đêm nao chốn đây ta d́u nhau
Trao muôn ngàn lời thơ
Chờ mong đến kiếp nào