Lệ Đá      Trần Trịnh
(F) 6-8 Slow Rock-1  65 / Schlager 6-8  65

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh


Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng băo tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ


T́nh yêu đă vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ văng
Em nhớ ǵ không em ơi !


Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Ch́m khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn ḥ trăng xanh đầu non


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tears of Stone               
(F) 6-8 Slow Rock-1  65 / Schlager 6-8  65
Just ask the stone how long it's been
and ask the distance of the wind
then ask the street, land and the light
shall show no more friendlier
for my love has gone away


Guess I was like a lonely bird
so lost and empty without love
but then you came and love was mine
for one brief moment in time
then it was just like a dream


How can love fade away
like flower of yesterday
but you still has memory of
don't you remember my love