Lính Mà Em    Nhạc và Lời: Anh Thy
(C) (C)
 Cha Cha Cha  125
Trăng lên cao muôn hoa sóng giăng đầy
Tầu lắc lư làm sao viết thư t́nh?
Trăng đại dương không đủ viết thư đêm
Nên thư muộn đừng trách “Lính Mà Em !”


Hôm ḿnh đi ciné về mưa nhiều
Áo dài xanh bên áo trắng hoa biển
Anh che cho em đừng làm ướt áo
Anh quen rồi mưa gió “Lính Mà Em !”


Hỡi em yêu, nhớ đến với anh
Ngày nào anh về bến bên nhau
Chúng ta thương thật nhiều


Tầu về bến anh hẹn ḿnh dạo phố
Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
Thường dỗi anh "Ḱa đi ǵ mau vậy?"
Anh mỉm cười khẽ nói "Lính Mà Em"