Lời Cuối     Từ Công Phụng

Thôi đừng t́m đến nhau làm ǵ
Thôi đừng nh́n nhau nữa mà chi
Đường về ngày mai xa lắm
Tương lai chưa vừa tầm hái tay này
Trời đọa đày cho cay đắng
Nên ta không c̣n nương cánh nhau mà đi


Đường về nhà em xa lắm
xin t́nh người đừng dối gian thêm buồn
Kỷ niệm nào như muốn khóc,
Nên tôi xin một lần được trao hết cho nhau
Bằng một lần đôi mắt nai tơ
Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ


Thôi đừng t́m đến nhau làm ǵ
Thôi đừng nh́n nhau nữa mà chi
Đường vào ngày mai sỏi đá
Thôi em về quên hết đi ngày xưa!