Lời Gi Biệt       Nguyễn Văn Đng
(G) Cha Cha Cha  117
Thi nh! Về đi em buồn chi
Lưu luyến cng thm đau người đi
Một trời binh lửa nhm tang thương
người đi chốn sa trường hn gắn tnh mến thương


Anh biết người em yu sầu bi
Nhưng trch người trai kia lm chi
Một lời giao ước lc xa nhau
Người em m hoa đo xin chớ phụ lng nhau


Hỡi! Hỡi người em mến yu ơi! Mắt buồn lệ thắm rơi
i! Mối tnh cng lắm tơ vương
Nỗi sầu thm đắm đau thương


Hỡi! Hỡi người em nữ sinh ơi! o mu xanh ước mơ
i! Mối tnh trong trắng trinh nguyn
Chưa lần đau xt tơ duyn


Nơi ấy d xng pha đời lnh
Anh vẫn cn yu thuở học sinh
Trời chiều bin giới hết mưa bay
Người đi chng quay về em gắng chờ đợi nhau