Lời Tnh Cuối      Ng Thụy Min

Lời tnh cuối cho Si Gn
Lời tnh cuối cho một người
Lời tnh cuối cho một đời, một đời xt xa
Bao nhiu năm một kiếp rong chơi
Bao nhiu năm lm ng my tri
Bao nhiu năm nằm yn ngủ vi đời no c vui


Một lời cuối cho Si Gn
Một lời cuối cho người tnh
Một lời cuối cho đời mnh, một đời lẻ loi
Xin qua đi l kiếp rong chơi
Xin qua đi l ng my tri
Xin qua đi l cơn ngủ vi v đời c ta


Đời cn c ta hay ta cn c một đời
Đời cn thiết tha sao ta lại vắng nụ cười
Si Gn đ xa, qu hương giờ nghn trng cch lối
Kỷ niệm hm qua nay chỉ cn l bng tối
Một thời đ qua


Một lần cuối cho Si Gn
Một lần cuối cho người tnh
Một lần cuối cho đời mnh một đời đ xa
Như cơn đau rồi sẽ đi qua
Như cơn mơ gội xa trong ta
Như cơn mưa v cht mặt trời, đời rồi sẽ vui