Lời Tỏ Tnh Dễ Thương 2   Ngọc Sơn
(Em) Techno  140
Anh number one! Anh number one!

Anh xin thề anh
' sẽ yu mi thi 1
Yu em nồng say
' suốt đời 1 2 3
Anh number one
' đẹp trai dễ thương 1
V con tim
' rất chung tnh 1 2

Gặp nhau đm nay ' m dường như bao lu 1
Tnh yu đi ta đ trao
 1 2
Mnh yu nhau đi
' đừng ngại chi ' em ơi 1
Yu anh
' yu anh ' nh 1 2 3 4

Người anh yu hỡi  (Ố...... ồ... ...) 1
Em c nghe trong tim
  (Ố...... ồ... ...)
 1
Bao tiếng yu vang ln
  (Ố...... ồ... ...)
 1
Dnh
' cho em đ 1 2 3 4

Người anh yu hỡi  (Ố...... ồ... ...) 1
Mơ ước chi xa xi
  (Ố...... ồ... ...)
 1
Em biết khng
' em ơi 1 2 3 4
I Love You!
(woh......woh)


I Love You!

-------------------------------------------------------------------
Lời Tỏ Tnh Dễ Thương 2
(Em) Techno  140

[Em] Anh number one!
[D] Anh number one!


[Em] Anh xin thề anh sẽ yu mi thi
[D] Yu em nồng say suốt [G] đời
[Em] Anh number one đẹp trai dễ thương
V [D] con tim rất chung [Em] tnh


Gặp [Am] nhau đm nay
M dường như bao lu
Tnh [Em] yu đi ta đ trao
Mnh [Am] yu nhau đi
Đừng ngại chi em ơi
[B] Yu anh yu anh nh


Người anh yu [Am] hỡi
Em c nghe trong [Em] tim
Bao tiếng yu vang [D] ln
Dnh cho em [B] đ


Người anh yu [Am] hỡi
Mơ ước chi xa [Em] xi
Em biết khng em [D] ơi
I love [Em] you [D] [C] [Am] [B]
I love [Em] you