Lời Tử Sĩ   
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Vũ Đ́nh Trường

1.
Xin em chớ buồn nh́n mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Xin mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Hăy để xương con rữa nát với thời gian


Xin chị hăy để cho em vào phiêu lăng
cho em quên mối hận Tháng Tư Buồn
Con hăy để xác cha ḥa với đất
Đồng đội cha bỏ xác biết bao người
Dưới truông hào,
giữa rừng sâu,
trên núi thẳm
Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
chỉ một ngày, chỉ một ngày . . . .
mưa thấm lệ tuôn trào.


ĐK:
Bạn hăy để cho tôi
Sống anh hùng
chết quang vinh
tṛn tiết tháo
Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
Thêm tủi ḷng người đă quyết hy sinh.


Bạn hăy để thân tôi
làm phân bón
cây nhân quyền sai trái cho ngày sau
Ngay cả sông núi giặc c̣n rao bán
th́ hồn nào yên được giấc thiên thu!


(để hết)
Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc
Xin hăy thay tôi dựng lại cờ vàng
Tôi không muốn được mồ tươm mả tất
Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang.LỜI TỬ SĨ
(Dâng lên anh linh tử sĩ đă có lúc an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Ḥa)

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Để xương con rữa nát với thời gian
Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng


Em chớ buồn nh́n mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Ngay cả núi sông giặc c̣n rao bán
th́ hồn nào yên được giấc ngàn thu!


Con hăy để xác cha ḥa với đất
Ba chết rồi, cải táng được ǵ đâu!
Đồng đội ba biết bao người bỏ xác
Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu


Chị hăy để cho em vào phiêu lăng
cho em quên mối hận tháng Tư buồn
Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn


Bạn hăy để cho tôi tṛn tiết tháo
Sống anh hùng th́ chết cũng quang vinh
Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
Thêm tủi ḷng người đă quyết hy sinh


Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc
xin hăy thay tôi dựng lại cờ vàng
Tôi không muốn được mồ tươm mả tất
Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang

Vũ Đ́nh Trường