Lối Về Xóm Nhỏ      Trịnh Hưng
(C) Cha Cha Cha  125
Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca
Ngọt bông lúa t́nh quê thêm đậm đà
Rào rạt bao niềm thương trong mái lá
Rào rạt bao niềm thương trong mái lá


Bờ dâu xanh, cô gái hát êm êm
Tầm mai chín gởi anh dâng mẹ hiền
Ḷng già thêm hơi ấm khi chiều lên
Ḷng già thêm ấm hơi chiều ơi chiều

Có những chiều hôm
Trời nghiêng nắng xế đầu hôm
Nắng xuống làng thôn
Làm cho đôi má em thêm hồng
Lúa đă lên bông
Mắt già tươi sáng thôi chờ mong
Tiếng ḥ cô gái bên Cửu Long
Mơ rằng mai lúa lên đầy bông...


Chiều hôm nay quay gót bước phiêu du
Về thôn xóm để vui chung ngày mùa
Đường về thôn quyện chân lên nhánh lúa
Đường về thôn quyện chân lên nhánh lúa


Vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ
Vài cô gái nhỏ to vui chuyện tṛ
Đường về thôn niềm vui dâng đây đó

Đường về thôn niềm vui dâng đó đây

1. Về thôn [C] xưa ta [F] hát khúc hoan [G] ca
Ngọt hương [Am] lúa t́nh [Dm] quê hương đậm [G] đà
[Am] Dạt dào [Dm] bao niềm thương trong mái [G] lá

Bờ dâu [C] xanh, cô [F] gái hát êm [G] êm
Tầm mai [Am] chín gởi [Dm] anh dâng mẹ [G] hiền
[Am] Ḷng già [Dm] thêm hơi [G] ấm khi chiều [C] lên

ĐK:
[C] Có những chiều [F] hôm
Trời [Am] nghiêng nắng xế đầu non
[Dm] Nắng xuống làng [G] thôn
Làm [A7] cho đôi má em thêm [Dm] ḍn
[G] Lúa đă lên [Dm] bông
Mắt [Am] già tươi sáng thôi chờ [G7] mong
Tiếng [C] ḥ cô lái bên Cửu [Em] Long
Mơ [G7] màng mai lúa lên đầy [C] bông

2. Chiều hôm nay quay [F] gót bước phiêu [G] du
Về thôn [Am] xóm để [Dm] vui chung ngày [G] mùa
[Am] Đường về [Dm] thôn quyện chân lên nhánh [G] lúa

Vầng trăng [C] nghiêng soi [F] mái tóc em [G] thơ
Vài cô [Am] gái nhỏ [Dm] to vui chuyện [G] tṛ
[Am] Đường về [Dm] thôn niềm [G7] vui dâng đây [C] đó