La Ma Duyn Thắm      Trịnh Hưng
(Gm) Cha Cha Cha 122
Chiều dần rơi sau mi đồi nh trăng bung lả lơi
Nhịp chy rơi như tiếng ca thiết tha xy cuộc đời
Lng thn ti mừng ht vui ma la ln mu tươi
Hạt la thơm vị thấm bao mồ hi
V sớm hm ra sức ta cy xới


Mừng đm nay bng la vng thắm tươi vui miền Nam
Nhịp h khoan c gi ngoan ht vang ln dịu dng
H h khoan rằng chng em l gi sng Cửu Long
Cầy cấy mong ma tốt cho nhiều bng
Gạo trắng trong m nn duyn mặn nồng


Đy dng Cửu Long la về mt lng nh nng
Vui đời no ấm la ma mến người lập cng
La thắm vng đầy đồng
Người sống với tnh mặn nồng
Như cng nhau xy tnh yu sng ni
t mu cho nước Việt ngy thm tươi!


Ka trăng soi bng la vng gi reo vui miền Nam
Đồng mnh mang c gi ngoan ht vang ln dịu dng
Ny ai ơi miền nước ti ruộng la m bờ đ
Người sống vui tnh thắm vươn hồn qu
Gạo trắng trong m nn duyn hẹn thề