Lư Ngựa Ô   Dân ca miền Nam - Nhạc và lời: Nguyễn Hữu Ba

Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô
Ngựa ô anh khớp anh khớp cái kiệu vàng (ư...)
Anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen
Búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm
Cán roi anh bịt đồng tḥa
Là đưa ư a đưa nàng, đưa nàng
Anh đưa nàng về dinh
Là đưa ư a đưa nàng, đưa nàng
Anh đưa nàng về dinh


Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô
Ngựa ô anh khớp đi khắp các nẻo xa (ư...)
Đi qua suối mộng trở lại đồi mơ
Đi bên suối đợi đi sang rừng nhớ
Dắt nhau trông biển hẹn ḥ
Là theo í a theo chàng, theo chàng
Thiếp theo chàng một phen
Là theo í a theo chàng, theo chàng
Thiếp theo chàng một phen


Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô
Ngựa ô anh khớp duyên bén ta thành đôi (ư...)
Trong sân pháo nổ cả họ mừng vui
Em mang áo đỏ chân đi hài tía
Thắt lưng dây lụa màu vàng
Cùng nhau í a tơ hồng, tơ hồng
Lễ tơ hồng cùng nhau
Cùng nhau í a tơ hồng, tơ hồng
Lễ tơ hồng cùng nhau