Ly Rượu Mừng Hạnh Phc (Newly Wed)
- Phạm Đnh Chương, Nguyễn B Thnh
cải bin

(A) (C) Classic Waltz  135

Ngy xun nng chn ta chc Tn Lang
Cng Tn Giai Nhn giao kết nn duyn
V hn hoan cng ht mừng uyn ương snh vai
Bước chung đường tương lai hạnh phc


a a a... Nhấp chn đầy vơi chc
__ v__
a a a... Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2 3 4 5

Rt thm trn đầy đy chn giao bi
Chc mừng hạnh phc mun đời
Mi mi vui cười, thắm thiết tnh người
Nồng say duyn thắm thm tuyệt vời
 1 2 3 4

Ka xem
___  ___ dng người hiền lnh
Cng c
___  ___ nết na, dịu dng  1 2
Đi lng ngy ngất yu đương
 1 2
Snh vai cng ha khc hoan ca


a a a... Ht khc hoan ca chc
__ v__
a a a... Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2 3


Rượu hn hoan ' mừng đi ' uyn ương 1 2 3
Xy tổ ấm trn cnh yu đương
 1 2
No cạn ly
' mừng gia đnh mới
 1 2
Đến trăm năm vẫn khắng kht như trong ngy cưới
 1 2 3 4

Bạn hỡi ' vang ln ' lời chc ' thn thương
 1 2
Chc sanh con một nh
0 đầy đn  1 2 3
Ngy ấy chia nhau
' ru con  0
Ngy ấy chung tay
' lo toan
 1
Một gia đnh sung tc đầy bnh an
 1 2 3 4 5

Nhấc cao ly ny
 1 2
Hy chc mừng
____ với ____ hạnh phc  1 2
Ht ca tưng bừng
 1 2
Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2

Nhấc cao ly ny
 1 2
Hy chc mừng
____ với____ hạnh phc  1 2
Ht ca tưng bừng
 1 2
Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2

Ước ' ' hạnh ' phc ' trăm năm...
Hương
' xun ' tnh ' dng... phơi... phới...
 
-------------------------------------------------------------------
Ly Rượu Mừng Hạnh Phc (Anniversary)
- Phạm Đnh Chương, Nguyễn B Thnh
cải bin
(A) (C) Classic Waltz  135
Ngy xun nng chn ta chc Tn Lang
Cng Tn Giai Nhn giao kết nn duyn
V hn hoan cng ht mừng uyn ương snh vai
Bước chung đường tương lai hạnh phc


a a a... Nhấp chn đầy vơi chc
__ v__
a a a... Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2 3 4 5

Rt thm trn đầy đy chn giao bi
Chc mừng hạnh phc mun đời
Mi mi vui cười, thắm thiết tnh người
Nồng say duyn thắm thm tuyệt vời
 1 2 3 4

Ka xem
___  ___ dng người hiền lnh
Cng c
___  ___ nết na, dịu dng  1 2
Đi lng ngy ngất yu đương
 1 2
Snh vai cng ha khc hoan ca


a a a... Ht khc hoan ca chc
__ v__
a a a... Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2 3


Rượu hn hoan ' mừng đi ' uyn ương 1 2 3
Xy tổ ấm trn cnh yu đương
 1 2
No cạn ly
' mừng nhiều hạnh phc
 1 2
Đến trăm năm vẫn khắng kht như trong ngy cưới
 1 2 3 4

Bạn hỡi ' vang ln ' lời chc ' thn thương
 1 2
Chc trăm năm một nh
0 thuận ha  1 2 3
Ngy đ chung nhau
' ru con  0
Ngy đ chung tay
' lo toan
 1
Một gia đnh sung tc đầy bnh an
 1 2 3 4 5

Nhấc cao ly ny
 1 2
Hy chc ___  ___ suốt đời hạnh phc  1 2
(Hy chc mừng
___ với ___ hạnh phc  1 2)
Ht ca tưng bừng
 1 2
Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2

Nhấc cao ly ny
 1 2
Hy chc
___  ___ suốt đời hạnh phc  1 2
(Hy chc mừng
___ với ___ hạnh phc  1 2)
Ht ca tưng bừng
 1 2
Chc mừng hạnh phc lu bền
 1 2

Ước ' ' hạnh ' phc ' trăm năm...
Hương
' xun ' tnh ' dng... phơi... phới...